Taksi u Crnoj Gori je skoro alternativa javnom prevozu. Koriste ga ne samo turisti, već i meštani, zbog toga što je udobno, posebno ako koristite registrovani taksi sa jasnim tarifama. U toku sezone cene za taksi malo rastu. Mada uglavnom, cene za taksi ostaju u istom dijapazonu, budući da sada država kontroliše cene. Iskreno vam savetujemo ...