Gondola ljubavi ponovo je porinuta sa obale u Risnu

Way to Montenegro
04.07.2018 10:19 4369 10 0
Dr­ve­na „Gondola ljubavi“ izgrađena je 83-go­di­šnjim ka­pe­ta­nom du­ge plo­vid­be u pen­zi­ji, Mi­ha­i­lom Og­nje­no­vi­ćem. Gondola dugi niz godina plovila u Bokokotorskom zalivu i spajala bračne parove, a sad je ponovo sve­ča­no po­ri­nu­ta sa oba­le u Risnu.

Čast za prvu vožnju imao je par iz Novog Sada-Vesna Stanković i Slobodan Stanar.

Vlasnik broda i or­ga­ni­za­tor vožnja, kapetan Og­nje­no­vić, na ovaj način že­li da, osim očuvanja stare bo­kelj­ske tra­di­ci­je, is­tak­ne zna­čaj in­sti­tu­ci­je bra­ka.

Pri­je 64 go­di­ne M. Ognjenović je kupio od sto­la­ra Jo­va Po­po­vi­ća iz Ri­sna ovu gon­do­lu, ko­ju je prije nekoliko godina re­kon­stru­i­sao brodograditelj Bog­do Bi­la­fer, čam­čar iz Str­pa.

Od 1954. do 2006. go­di­ne, "Gondola ljubavi" je spo­ji­la 24 pa­ra iz svih re­pu­bli­ka biv­še Ju­go­sla­vi­je. Ove godine M.Ognjenović na­sta­vlja svo­ju mi­si­ju i že­li da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja će po­sta­ti tra­di­ci­o­nal­na za parove iz celog sveta..
 

+10 -0 Našli ste grešku na sajtu. Obeležite tekst i pritisnite Ctrl + Enter

rs
Ostavi komentar

Stopa vesti, podijeli sa prijateljima

Ostavi komentar
Registrujte se i otvoriće
vam se sve mogućnosti sajta!
Takođe pogledajte

Još vijesti iz Crne Gore

Вы начали регистрироваться через соц сеть
1
Notifi_Close
Notifi_ON
Notifi_OFF
SAVETI NA SAITU
1
(Off)
Feedback
POVRATNA INFORMACIJA
Note
TURISTIČKI VODIČ
Download to GOOGLE PLAY
Preuzmite na GOOGLE PLAY